vizyon & Misyon

Misyon


Oksimer HBO Grubu olarak hastalarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve hiperbarik tıbbın gelişimine katkıda bulunmak üzere misyonumuz üç ana başlık altında özetlenebilir;

HBO tedavisinin kullanıldığı hastalıklarda kapsamlı bir tedaviyi toplumun bilgisine ve kullanımına sunmak,

Uluslararası standartlarda kalitesi ispatlanmış basınç odalarında, güvenli tedavi olanağını asgari fiyatlarla sağlamak,

Hiperbarik tıp konusunda tedavinin kullanıldığı endikasyon alanlarını tanıtmak, akademik ve bilimsel çalışmalarla yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Vizyon


Oksimer, hiperberik tıp alanında Türkiye de öncü bir kuruluş olarak tıbbi hizmet kalitesi, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti, güler yüzlü personeli, teknik alt yapısı ile örnek bir hiperbarik oksijen tedavi merkezi olmayı hedeflemektedir.

Birçok hastalıkta son çare olarak başvurulan bir tedavi olan HBO yu uygulayan bir merkez olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Tıbbi olarak hastaya dünya standartlarında bir hizmet sunmak ve konusunda uzman (Sualtı Hekimi ve Hiperbarik Tıp Uzmanı & Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı) hekimlerle çalışmak başlıca hedefimizdir.

Hastaya yaklaşımdaki ivediliğin öneminin bilincinde olarak; gerek hastanın kendi hekimi gerekse diğer konsültan hekimlerle birlikte çalışarak uygulanan kombine tedavilerle hastaya en iyi hizmetin sunulmasını amaçlamaktayız.

Teknik altyapının ve kullandığımız basınç odalarının kalitesi ve periyodik bakımları kadar teknik ve sağlık personelimizin sürekli eğitimi de amaçlarımızdan biridir.

Türkiye de ve dünyada hiperbarik tıbbın gelişimini sürekli olarak izleyip, bilimsel araştırmalarla aktif olarak katkıda bulunmayı, hizmet sunumunda farklılık yaratacak yeniliklere öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz. Bilgi, deneyim ve olanaklarımızla topluma daha iyi sağlık ve tedavi hizmeti sloganı ile ülkemize hizmet edeceğiz.